QUI SOM

A L’Escola Bressol Querubí, entenem l’educació global del nen com una gran tasca compartida entre pares, mares i educadors/es.

Per això, la nostra és una escola oberta sempre a tothom i a una comunicació FAMÍLIA-ESCOLA sincera, eficaç i positiva. Les famílies entren sempre a les aules i tenen un contacte diari amb les educadores.

Durant l’etapa a l’Escola Bressol, els nens i nenes van adquirint coneixements, domini i acceptació del propi cos; s’estableix una diferència entre ells mateixos i les persones que els envolten, aconsegueixen una progressiva autonomia en els hàbits i activitats de cada dia.

L’experiència adquirida durant més de 35 anys d’Escola Bressol, fruit del treball i preparació, del diàleg amb els pares, de la constant recerca amb una permanent i vocacional formació, ens permet oferir un veritable centre educatiu per als més petits, en aquesta etapa de 0 a 3 anys, tan important en la vida de tot infant.

A l’escola tenim una programació en la que treballem totes les àrees curriculars establertes per Ensenyament (Descobriment d’un mateix i dels altres, Descobriment de l’entorn social i cultural i Intercomunicació i Llenguatges).

El nen és protagonista actiu del seu aprenentatge, el qual està motivat per la curiositat, la voluntat d’explorar i de descobrir. La feina de les educadores és acompanyar l’infant, respectant les etapes del seu desenvolupament, el seu propi ritme i sobretot facilitar la descoberta, que és com aprèn. L’educació ha de ser de dins cap a fora i no de fora a dins, és per això que potenciem la lliure evolució de cada infant, sense inculcar, sense sobreestimular, sinó acompanyant-los en la seva descoberta i protegint-los del que no els convé.

L’infant, mitjançant la manipulació, experimentació, representació i comunicació, assoleix una sèrie de coneixements i actituds que anirà aplicant, contrastant i interrelacionant amb els nous aprenentatges per crear noves informacions, nous conceptes i així, de manera progressiva, anar creant la base del seu coneixement i la seva personalitat.

En aquesta etapa també donen molta importància a l’educació emocional. La treballem de moltes maneres, amb l’arteràpia, amb contes i en el dia a dia. D’una manera quotidina ajudem als infants a identificar i gestionar les seves emocions.
El nostre objectiu no és fer nens i nenes llestos, espavilats, ni infants “trofeu” sinó fer nens i nenes feliços i segurs.