CASALET

Oferim el casal d'estiu des del primer dia de vacances escolars fins l'últim, per tal d'adaptar-nos a totes les circunstàncies.
Les places són limitades, màxim 20 nens/es.
PER A NENS I NENES FINS A 8 ANYS.
Treballem mitjançant els centres d'interés.

Què és un casal amb centre d'interès?

El centre d'interès és un tema que permet creuar i interrelacionar continguts i activitats de diferents disciplines, que respon als interessos reals dels infants i que permet treballar de manera global els diferents aspectes de la seva personalitat.
El centre d'interès funciona com a fil conductor a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les activitats . El centre d'interès és un tema genèric per totes les edats però s'adapta a les necessitats maduratives i intel·lectuals de cada grup d'edat.

Quin tipus d'activitats es fan?

* Jocs d'interior i exterior: els jocs d'exterior i d'interior són activitats estructurades i amb finalitat educativa , que ens permet relacionar-nos amb els altres i adquirir  nous coneixements d'una forma totalment lúdica i divertida.

* Jocs d'aigua: els jocs d'aigua són indispensables per passar la calor de l'estiu d'una forma lúdica i divertida. També anirem a la piscina gairebé cada dia.

* Danses i cançons: les danses, les cançons i l'expressió corporal ens permetran ampliar el nostre vocabulari i treballar d'una forma divertida les capacitats motrius del nostre cos.

* Gimcanes: els jocs de proves i habilitats ens ajudaran a cohesionar el grup i treballar el companyerisme. Jocs de Pirates al bosc de Palau, amb les pistes podem trobar un tresor pirata!!

* Tallers: per tal de desenvolupant les capacitats artístiques i treballant amb la creativitat realitzarem activitats plàstiques. Taller de reciclatge, de música, de cuina, dibuix, manualitats...

* Sortides: realitzarem sortides de proximitat o amb autocar urbà que ens permetrà gaudir del que ens envolta i conèixer nous indrets. La Devesa, el bosc de Palau, espai de Fontajau...

* Esports: les activitats esportives ens permetran treballar el desenvolupament de les capacitats motrius dels infants a l'hora que aprenen normes de convivència amb el joc.

Quins horaris hi ha?

Ofererim dues modalitats diferents d'horari:

- De 7:30 a 15 h (amb dinar inclòs)
- De 7:30 a 20:30 (amb dinar i berenar inclòs)

He d'apuntar al meu fill tot el casal sencer?

Les inscripcions al casal d'estiu són per setmanes. Els centres d'interès del casal són generals però es subdivideixen en setmanes per tal que els dilluns sempre tinguin un inici i divendres un final.

Hi ha servei educatiu del temps del migdia?

El Casal d'Estiu ofereix el servei de menjador als nens i nenes que hi participen. Aquest servei es realitza a la franja del migdia, i combina l'estona de dinar pròpiament dita amb una estona més d'esbarjo i activitats relaxades. Llegim, fem els deures...
El mateix grup de monitors/es del casal són els encarregats de vetllar pels infants i pel bon funcionament del servei.

Què passa amb els nens/es amb intoleràncies o al·lèrgies?

Els monitors estan informats en tot moment de les possibles intoleràncies o al·lèrgies dels infants i vetllen per la seva seguretat. Dins del temps del migdia posem a disposició de les famílies diferents tipus de menús adaptats a les necessitats i característica (celíacs, sense lactosa, sense ou ...)

Complim la normativa que marca la Generalitat, decret 137/2003 del 10 de juny.
La ràtio establerta sempre serà d'1 monitor/a per cada 10 nens.


Tornar